World Share – Төлөөлөгчийн газар

Ээлтэй хөрш

Ээлтэй ирээдүй

Солонгосын ЭСЯ-аас зохион байгуулсан Солонгосын 7 хоногийн өдөрлөгт Worldshare олон улсын ТББ нь хүүхдийн эрхийг таниулах, хүүхдийг хамгаалах, хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг хөтөлбөрөөр хамтран оролцлоо.

Worldshare 2023.8.25-27


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *