World Share – Төлөөлөгчийн газар

Түүхэн замнал

2008 он

Ворлд Шэйр Монгол салбар Хүүхэд дэмжих төсөл эхэлсэн.

(Чингэлтэй дүүргийн 17, 18-р хороонд) Хүүхэд дэмжих төсөл болон Гэр асрамж төсөл

2008 он
2014 он

INGO бүртгүүлэх хүсэлтээ илгээсэн.

2014 он
2015
2015 он

(Архангай)  Хашаат сумын Дунд сургуульд номын сан шинэчлэх төсөл

2015 он
2016
2016 он

(Баянзүрх дүүрэг) Зорилтод бүлгийн иргэдэд үнэгүй хоол тараах болон нүүрс олгох төсөл хэрэгжүүлсэн.

INGO зөвшөөрөл олгогдсон. (3 сарын 1 өдөр), Чуэ Жинь Ёнг захирал

2016 он
2018 он

Гантуул захирал

2018 он
2019 он

Дарьсүрэн захирал

2019 он
2020
2020 он

(Сонгинохайрхан дүүрэг) Зорилтод бүлгийн иргэдэд шахмал түлш олгох төсөл

(Сонгинохайрхан дүүрэг) Зорилтод бүлгийн иргэдийн орчиныг сайжруулах “Гэр олгох” төсөл болон Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх төсөл

(Сонгинохайрхан дүүрэг, Баянгол дүүрэг, Баянзүрх дүүрэг, Сүхбаатар дүүрэг)  Корона 19

Яаралтай тусламж үзүүлэх төсөл

2020 он
2021
2021 он

АШИУС-н Биоангаахын сургуулийн сургалтын орчиныг сайжруулах судалгаа төсөл (Солонгосын үндэсний судалгааны сан, Өлжий АШИУС)

2021 он
2022-6
2022 он

Хун Ён Хуа захирал

(Сонгинохайрхан дүүрэг 26-р хороо) Толгойтын Зорилтод өрхийн бага ангийн сурагчидын хичээлийн хоцрогдол аргилгах хүүхэд хөгжлийн төвийн төсөл

(Сонгинохайрхан дүүрэг) Хүүхэд залуучуудын эрхийг хамгаалах, оролцоог сайжруулах төсөл

(Сонгинохайрхан дүүрэг) Нийслэлийн сэргээн засах төвийн хүүхдүүдийг шим тэжээлээр хангах, үйл ажиллагааг нь дэмжих төсөл

2022 он
2023-4
2023 он

(Чингэлтэй дүүрэг, Налайх дүүрэг) Дунд сургуулийн хүүхдүүдийн богино хугацааны хүүхэд дэмжих төсөл

(Сонгинохайрхан дүүрэг 26-р хороо) Толгойтын Зорилтод өрхийн бага ангийн сурагчидын хичээлийн хоцрогдол аргилгах хүүхэд хөгжлийн төвийн төсөл

(Сонгинохайрхан дүүрэг) Хүүхэд залуучуудын эрхийг хамгаалах, оролцоог сайжруулах төсөл

(Сонгинохайрхан дүүрэг) Нийслэлийн сэргээн засах төвийн хүүхдүүдийг шим тэжээлээр хангах, үйл ажиллагааг нь дэмжих төсөл

(Улаанбаатар хот) Нийслэлийн хүүхдийн сэргээн засах төвүүдийн үйл ажиллагааг чадвахжуулах төсөлийн судалгаа

2023 он
2024
2024 он (Хийхээр төлөвлөж байна)

(Чингэлтэй дүүрэг, Налайх дүүрэг) Дунд сургуулийн хүүхдүүдийн богино хугацааны хүүхэд дэмжих төсөл

(Сонгинохайрхан дүүрэг 26-р хороо) Толгойтын Зорилтод өрхийн бага ангийн сурагчидын хичээлийн хоцрогдол аргилгах хүүхэд хөгжлийн төвийн төсөл

(Улаанбаатар хот) Бүх нутгийн хүүхдийн эрхийг хамгаалах хүүхэд хөгжлийн төвийн дэмжих төсөл

(Сонгинохайрхан дүүрэг) Хүүхэд залуучуудын эрхийг хамгаалах, оролцоог сайжруулах төсөл

(Улаанбаатар хот) Нийслэлийн хүүхдийн сэргээн засах төвүүдийн үйл ажиллагааг чадвахжуулах төсөлийн судалгаа

(Улаанбаатар хот) Яаралтай тусламж үзүүлэх төсөл

(Архангай)  Хашаат сумын Дунд сургуульд номын сан шинэчлэн сайжруулах болон хамтран сургалт хийх төсөл

2024 он (Хийхээр төлөвлөж байна)