World Share – Төлөөлөгчийн газар

World Share - Төлөөлөгчийн газар

Хүүхдэд ээлтэй хөрш болоорой!

Partners

Partners

Хамтран ажиллагч

Хүүхэд дэмжих төсөл – 2023 оны эхний төсөл

Хүүхдийн эрхийн конвенц

Монгол Улс Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцид 1990 онд нэгдэн орсон бөгөөд Түүнээс хойш 30 гаруй жилийн хугацаанд Монгол Улсын Засгийн газар хүүхдийн эрхийг хамгаалах сайжруулах тал дээл тасралтгүй ажилласаар ирсэн.

Гэвч өдөр бүр  олон сая хүүхдийн эрх гэр бүл болон сургууль дээрээ зөрчигдсөөр байгаа тул иргэд төдийгүй төрийн байгууллагуудад хүүхдийн эрхийн талаар мэдлэг, мэдээлэл олгох ажлыг хийх хэрэгтэй байна.

 

Статистик

2022 онд Нийслэлийн  Сонгинохайрхан (Дүүрэгийн) - хэмжээнд хүүхдийн хүчирхийлэл, хүчирхийлэлтэй холбоотой нийт 1401 дуудлага 108 утасанд бүртгэгдсэн байна. Хүлээн авсан дуудлагыг хэлбэрээр нь ангилж үзвэл

No Data Found

Хүүхдийн хүчирхийлэл үйлдэгч нь гэр бүл нь байна

2023 онд Сонгинохайрхан дүүргийн иргэдийн хурал нь хүүхэд залуучуудын эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалахын тулд анзаар-2 хүрээнд Хүүхдэд ээлтэй хөрш аяныг иргэдийн оролцоотойгоор хүүхдийн эрүүл, аюулгүй, тайван орчинг бүрдүүлэхийн зорьж байна. Одоо ч гэсэн Хүүхдүүд хэн нэгний тусламжийн гарыг хүлээсээр л Хүүхдийн хүчирхийллийг анхааралтай ажиглаж, анзаардаг хүүхдэд ээлтэй хөрш хэрэгтэй байна.

No Data Found

2-Р УЛИРЛЫН АЯН

АНХААРЪЯ! АНЗААРЪЯ!

Хүүхдийн хүчирхийлэл, хүүхдэд ээлтэй орчинг бид бүрдүүлж байгаа юу гэдгийг та үргэлж анхаарч, анзаарч байгаарай!

Хүүхдийн хүчирхийллийг үйлдэгдэж байгаа эсэхийг анзаарах аа амлаж байна

Би хүүхдэд ээлтэй хөрш байхаа амлаж байна

Хүүхдийн хүчирхийллийг харсан даруйдаа 108 дуудлага өгөх өө амлаж байна

Хүүхдийг хамгаалах болон дэмжих төрийн бодлого хэрхэн сайжирч байгааг анзаарна гэдгээ амлаж байна

Хүүхдийн хүчирхийлэл гэж юу болох хэрхэн дуудлага өгөх вэ?

Хүүхдийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, эрхийг нь ойлгох

# Worldshare Mongolia

Анхаарья! Анзаарья!

Бидний ажлыг дэмжин энэхүү судалгааг бөглөу өгнө үү! Баярлалаа 

Судалгааны асуулга

Та бидний ажлыг дэмжин доорх санал асуулгыг бөглөж өгнө үү! Баярлалаа

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Хүүхдийн хүчирхийллийг та эхэн үед нь мэдэж дуудлага өгөх чухал болохыг мэдэж авсан уу?
Таны эргэн тойронд ямар нэгэн хүчирхийлэл явагдаж байвал шуурхай дуудлага өгөх өө ёстой гэдгийг ойлгосон уу?
Овог нэр
Өөрийн амьдардаг харъяа дүүргээ сонгоно уу!
Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагч мөн эсэх?