World Share – Төлөөлөгчийн газар

Хүүхдийн хүчирхийлэл, хүүхдэд ээлтэй орчинг бид бүрдүүлж байгаа юу гэдгийг та үргэлж анхаарч, анзаарч байгаарай!

Хүүхдийн хүчирхийллийг үйлдэгдэж байгаа эсэхийг анзаарах аа амлаж байна

Би хүүхдэд ээлтэй хөрш байхаа амлаж байна

Хүүхдийн хүчирхийллийг харсан даруйдаа 108 дуудлага өгөх өө амлаж байна

Хүүхдийг хамгаалах болон дэмжих төрийн бодлого хэрхэн сайжирч байгааг анзаарна гэдгээ амлаж байна

Аяны судалгаанууд