World Share – Төлөөлөгчийн газар

Монголын хүүхдийн эрхийг хамгаалдаг World Share Монголын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэж байна. Хүүхдийн дөрвөн үндсэн эрх Амьд үлдэх эрх Хамгаалах эрх Хөгжих эрх Оролцох эрх

몽골의 아동들의 권리를 지키는 월드쉐어가 몽골 어린이날을 축하합니다 아동의 4대 기본권 생존의 권리(Right To Survival) 보호의 권리(Right To Protection) 발달의 권리(Right To Development) 참여의 권리(Right To Participation)

2024년 6월 1일


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *