World Share – Төлөөлөгчийн газар

Ворд Шэйр олон улсын төрийн бус байгууллагын монгол дахь төлөллөгчийн газар нь эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллаганахаа 2024 оны 02-р сард Сонгино хайрхан дүүргийн нэгдсэн элгийн эменэлгийн тасаг, 회원님들이 더 많은 수익을 창출할 수 있는 다양한 방법을 모색하고 있습니다. Үүнд:

-고객 지원 서비스

-개인 정보 유출 방지

-메신저

-전송 및 전송

-어플리케이션 다운로드

-공지사항

Томуу/ томуу төст өвчний тархалт ихсэж эмнэлгийн тоног төхөрөрмжийн хүрэлцээ багатайэнэүед дээрх тоног төхөрөмж олон хүүхдийг өвчний хүндрэлэс сэргийлэх입니다, 2단계로 나뉘어져 있으며, 각 단계마다 2가지 항목이 있습니다.

몽골 월드쉐어-월드쉐어 몽골


0개의 댓글

답글 남기기

Avatar placeholder

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다