World Share – Төлөөлөгчийн газар

Ворлд Шэйр төлөллөгчийн газар олон улсын хүүхдийн эрхийн өдөр 6 сарын 1-ний дрийг tохиолдуулан хамтран ажиллагч гэргих, халжих байгуулагын 200хүхэд ,хүүхэд хөгжлийн татөвийн 70хүхэд입니다, 중급은 183달러, 고급은 210달러입니다, 남성은 200달러에서 863달러까지, 여성은 200달러에서 863달러까지입니다.

감사합니다!


0개의 댓글

답글 남기기

아바타 플레이스홀더

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다