World Share – Төлөөлөгчийн газар

Хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг аянд нэгдэцгээе!

Ээлтэй хөрш Ээлтэй ирээдүй Солонгосын ЭСЯ-аас зохион байгуулсан Солонгосын 7 хоногийн өдөрлөгт Worldshare олон улсын ТББ нь хүүхдийн эрхийг таниулах, хүүхдийг хамгаалах, хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг хөтөлбөрөөр хамтран оролцлоо. Worldshare 2023.8.25-27